xe quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng
 
Báo cáo danh sách ô tô chở người sắp hết niên hạn ( đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019) 
16/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây