Chính trị - Xã hội
 
Báo cáo về việc tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của Bộ về Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận 
27/07/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(25/09)
(25/09)
(22/09)
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)