Chính trị - Xã hội
 
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại tỉnh Ninh Thuận (SupRSWS) năm 2020 
06/01/2021 
 

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 24/UBND-KTTH về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại tỉnh Ninh Thuận (SupRSWS) năm 2020.

 
Tin đã đưa
(05/03)
(05/03)
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(26/02)