Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cư tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
27/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)