Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 
31/07/2019 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Theo đó, năm học 2019 – 2020, ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học là ngày 19/8/2019; đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông là ngày 12/8/2019 và giáo dục thường xuyên ngày 26/8/2019.

Ngày khai giảng: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vào ngày 5/9/2019. Trong năm học 2019-2020, học sinh có tối đa 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Thời gian hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập cấp mầm non, tiểu học là ngày 16/5/2020; Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (riêng khối lớp 9 và lớp 12 hoàn thành trước ngày 17/5/2020), các khối lớp còn lại ngày 23/5/2020 và giáo dục thường xuyên ngày 9/5/2020. Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.


Xem chi tiết tại đây

NH