Tình hình thi hành pháp luật
 
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
03/02/2016 
 
Ngày 03/02/2016, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Quyết định 49