Chính trị - Xã hội
 
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 
20/05/2020 
 

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (gọi tắt là PAR INDEX 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (gọi tắt là SIPAS 2019).

Tại điểm cầu của Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận


Năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Từ đó đã tác động tích cực đến Chỉ số PAR INDEX và SIPAS 2019.

Theo kết quả công bố tại Hội nghị trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tiếp tục dẫn đầu các bộ, ngành về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và nằm trong nhóm A - nhóm có Chỉ số cải cách hành chính đạt trên 90%. So với năm 2018 thì giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85,63%, tăng 2.95% và không có bộ nào có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 80,0%. Điều này cho thấy các bộ đã có nhiều sự cải thiện về điểm số, phản ánh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành trong năm qua.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Quảng Ninh là tỉnh 3 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 90,09%, cao hơn 5,45% so với vị trí thứ 2 là Thành phố Hà Nội, đạt 84,64%, Đồng Tháp đứng hàng thứ 3, đạt 84,43%. Riêng tỉnh Ninh Thuận xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố cả nước, đạt 80,95%, tăng 4,11% so với năm 2018.

Đối với Chỉ số SIPAS năm 2019 tiếp tục mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công thông qua ý kiến phản hồi về cảm nhận, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể năm 2019, 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng gần 1,5% so với năm 2018, gần 2,3 lần so với năm 2017, trong đó, tỉnh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh có chỉ số thấp nhất là 73,81%. Đối với tỉnh Ninh Thuận đạt 81,04%, tăng 3,64% so với năm 2018.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và biểu dương những đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng cả nước về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa 6 nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đảm bảo việc theo dõi, đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc và rào cản trong quá trình triển khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Bộ, ngành và địa phương. Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng các mô hình cải cách mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, tổ chức. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ và đảm bảo tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính… Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt hơn trong cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện, trải thảm đón các nhà đầu tư từ nước vào Việt Nam cũng như các địa phương sau đại dịch Covid-19, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa thắng dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)