Chính trị - Xã hội
 
Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Ninh Thuận họp triển khai nhiệm vụ năm 2020 
12/02/2020 
 

Ngày 12/02/2020, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Ninh Thuận họp đánh giá kết quả phát triển du lịch và hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2019, Ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các giải pháp cho phát triển du lịch: công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường; việc truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận đi vào chiều sâu; công tác xúc tiến du lịch được tăng cường thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa và tham gia các sự kiện du lịch lớn trong nước cũng như quốc tế; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh môi trường được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng sản phẩm, tạo thương hiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa trong du lịch đến với du khách tại các thị trường phía Bắc có sự bứt phá, loại hình tour - tuyến, điểm đến có sự đầu tư, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Nhờ đó, môi trường du lịch ngày càng được đảm bảo; thị trường du lịch được mở rộng; sản phẩm du lịch được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng.Toàn cảnh cuộc họp


Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ ra một số hạn chế như: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển du lịch; nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; tính chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ du lịch còn hạn chế; còn nhiều dự án du lịch chậm tiến độ….

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về du lịch đã được giao năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn phát sinh do dịch bệnh, hạn hán. Về nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch năm 2020;  các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí của ngành du lịch đối với sự phát triển của tỉnh nhà; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các dự án du lịch kịp tiến độ; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, lập danh mục các dự án có khả năng phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp; nâng cao chất lượng quản trị cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch./.

Như Ngọc 
Tin đã đưa
(08/04)
(08/04)
(04/04)
(03/04)
(03/04)
(03/04)
(03/04)
(31/03)
(27/03)
(26/03)