An toàn giao thông

Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(05/07/2018)

Ngày 25-6-2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo Ninh Thuận trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị.