Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 09.2019 (Từ ngày 25/02 đến ngày 01/03/2019) 
22/02/2019 
 

    1. Thứ hai (25/02/2019): 
    
- Sáng:   Họp Ban Cán sự đảng lúc 07 giờ (CT và PCT);
                   
Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch lúc 09 giờ;
   
                Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần.
    
- Chiều:  Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                   
Họp xử lý vướng mắc trong GPMB dự án Khu nông nghiệp cao Nhị Hà (đ/c Nam);
                   
Dự thông báo kết quả kiểm toán sử dụng đất trong CP hóa DN tại Kh. Hòa (đ/c Hậu).

    2. Thứ ba (26/02/2019): 
    
- Sáng:    Dự họp mặt kỷ niệm và đi thăm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (Chủ tịch).
                     Họp TT.BCĐ nghe BC tiến độ Dự án MTBV các TP duyên hải (đ/c Hậu).
                     Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);                   
    - Chiều:   Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc 13 giờ 30 (Chủ tịch);
                     Làm việc với Sở Công Thương lúc 15 giờ 30 (Chủ tịch);
                     H
ọp xử lý kết quả thanh tra giao đất cho 03 hộ tại dự án Khu K1 (đ/c Hậu);
                     Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    
3. Thứ tư (27/02/2019): 
    
- Sáng:   Dự làm việc BTV Tỉnh ủy với BTV huyện ủy Thuận Bắc (Chủ tịch);
   
                Họp triển khai công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc – Nam (đ/c Nam);
                   
Dự họp trực tuyến phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Dự làm việc BTV Tỉnh ủy với BTV huyện ủy Thuận Nam (Chủ tịch);
   
                Họp giải quyết vướng mắc DA Trung tâm đào tạo lái xe Ninh Thuận (đ/c Nam);
                   
Nghe BC Kế hoạch tổ chức Hội thảo ” Trung tâm năng lượng tái tạo” (đ/c Hậu);
                    Nghe BC Kế hoạch Khởi công, khánh thành các dự án 2019" lúc 15h30' (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (28/02/2019): 
    
- Sáng:    Dự Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày BPTD (CT và PCT);
                    
Dự trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng lúc 10 giờ 30 (CT và PCT).
    - Chiều:   Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2019 (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (01/03/2019): 
    
- Sáng:    Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
                    
Dự lễ ra quân huấn luyện tại Trung đoàn BBĐP 896 lúc 6 giờ 45 (đ/c Nam);
                    
Dự họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2019 (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Nghe BC kết quả xử lý nhiễm mặn tại Nhơn Hải (đ/c Nam);
                    
Làm việc với Đoàn ĐBQH giám sát công tác quy hoạch, sử dụng đất (đ/c Hậu).

    
6. Thứ bảy (02/03/2019): 
                     Dự kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tại Bộ Quốc phòng (đ/c Hậu)


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẨN THỨ 09.2019


                                                     _________________________________
(TH)