Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 50.2018 (Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018) 
07/12/2018 
 

    1. Thứ hai (10/12/2018): 
    
- Sáng:    Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại HN (Chủ tịch, đ/c Hậu);
    
                 Làm việc với Tập đoàn FLC thống nhất PA Khu đất Trường THĐ (đ/c Bình);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Nghe báo cáo chương trình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (đ/c Bình);
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (11/12/2018):
    
- Sáng:    Làm việc với Bộ Công Thương tại HN (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                    
Dự HN Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2018 (đ/c Bình);
    
                Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Họp thường trực BCĐ Đề án rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học (đ/c Bình);
                    
Họp giải quyết khiếu nại của công dân (đ/c Nam).

    3. Thứ tư (12/12/2018):   
    
- Sáng:    Dự Lễ ký kết CT hợp tác giữa Đài Tiếng nói VN và UBND tỉnh tại HN (Chủ tịch);
                    
Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 13/12/2018;
                     
Nghe BC nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững gắn với quản lý BVR (đ/c Nam);
                    
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 huyện N. Sơn (đ/c Hậu).
    - Chiều:   Họp Hội đồng Khoa học công nghệ (đ/c Nam);
                    
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 huyện B. Ái (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (13/12/2018): 
    
- Sáng:    Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 (Chủ tịch);
                    
Dự Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 (đ/c Nam);
                     
Dự HN quán triệt Luật Quy hoạch và CT lập quy hoạch và kế hoạch (đ/c Hậu).
    - Chiều:    Dự HN Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (Chủ tịch);
                     
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 TP. PR-TC (đ/c Hậu);
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).     

    5. Thứ sáu (14/12/2018):                   
    
- Sáng:    Dự HN Tỉnh ủy đánh giá 07 năm thực hiện NQ 02-NQ/TU (CT và PCT).
    
- Chiều:   Họp BCĐ dự án MTBV - Tiểu dự án TP. P.Rang – T.Chàm (Chủ tịch, đ/c Hậu);        
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình, đ/c Nam).

                    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50.2018

                                                       ____________________________
(TH)