Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 28.2018 (Từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018) 
06/07/2018 
 

    1. Thứ hai (09/7/2018): 
    
- Sáng:   Dự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Thuận Nam cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);
                  Làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới (đ/c Nam);
                  Nghe BC danh mục các đồ án quy hoạch chi tiết ưu tiên năm 2018 (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Họp Ban chỉ đạo phát triển sản phẩm đặc thù (đ/c Nam);
                  Kiểm tra thực địa dự án thủy điện Tân Mỹ 2 (đ/c Hậu).

    
2. Thứ ba (10/7/2018):
    
- Sáng:   Dự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Thuận Nam (Chủ tịch);
                  Họp xét chọn các dự án du lịch (đ/c Bình);
                  Họp Ban Chỉ đạo đề án xây dựng cơ sở giết mổ tập trung (đ/c Nam);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Họp BCĐ đô thị loại II TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                  Họp Hội đồng TĐKT xét khen thưởng ngành GDĐT 2017 - 2018 (đ/c Bình);
                  Kiểm tra sản xuất và ứng phó hạn (đ/c Nam).

    3. Thứ tư (11/7/2018):     
    
- Sáng:   Họp Chủ tịch và PCT lúc 7 giờ;
                  Dự HN sơ kết CT Nội chính và PCTN 06 tháng đầu năm 2018 (Chủ tịch);
                  Dự HN trực tuyến chuyên đề giảm nghèo, GQVL, XKLĐ và BHYT (đ/c Bình);
                  
Họp giải quyết khiếu nại của công dân (đ/c Hậu);
                  Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  Làm việc với Bệnh viện tỉnh (đ/c Bình);
                  
Làm việc với Bộ GTVT về DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đ/c Hậu);
                  
Làm việc với Tập đoàn FLC lúc 16 giờ (Chủ tịch, đ/c Bình).

    4. Thứ năm (12/7/2018): 
    
- Sáng:   Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về công tác QP, QS địa phương (Chủ tịch);
                  Làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Nội vụ (đ/c Bình);
                  Dự Hội thảo đánh giá, phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (đ/c Hậu);
                  
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp báo tình hình kinh tế xã hội quý II/2018 (Chủ tịch);  
                  
Họp sơ kết quý II/2018 Ban đại diện - HĐQT Ngân hàng CSXH (đ/c Bình); 
                  
Họp BCĐ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN" (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (13/7/2018):              
    
- Sáng:   Dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 tại HN (Chủ tịch);
                  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày (đ/c Bình, đ/c Hậu);
                  
Làm việc với ngành GTVT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Làm việc với Ban quản lý dự án 7 (đ/c Nam).

    
6. Thứ bảy (14/7/2018):  
                  
Dự khởi công công trình Trường THCS Phước Diêm (Chủ tịch, đ/c Bình)./.


                                        Lịch Công tác Tuần 28.2018 (chi tiết)

                  __________________________________________________________

(TH)