Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
(HỎA TỐC)_Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COvid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến mới 
11/08/2020 
 
Xem chi tiết nội dung Công điện
NH