Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
(HỎA TỐC) Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
31/03/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
NH 
Tin đã đưa
(27/04)
(27/04)
(23/04)
(16/04)
(30/03)
(30/03)
(17/03)
(17/03)
(16/03)
(16/03)